Rekrutacja na KURSY ZAWODOWE

W dniach od 14.03.2022 do 18.03.2022r. prowadzona jest rekrutacja na :

Kurs wizażu i makijażu

Kurs stylizacji paznokci

Kurs animatora czasu wolnego

Kurs prawa jazdy kat.B

Kurs operatora koparko-ładowarki

Kurs operatora koparki jednonaczyniowej

Kurs operatora wózków jezdniowych

realizowanych w ramach projektu: „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II”, „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Uczniów zainteresowanych udziałem w w/w kursach prosimy o złożenie dokumentów rekrutacyjnych w powyższym terminie u Lidera Szkolnego: p. Sławomira Brańki Informujemy, że dokumentacja rekrutacyjna zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji dostępna jest na stronach internetowych szkół realizujących projekt, oraz na tablicach ogłoszeń, a także w Biurze Projektu w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34 – 200 Sucha Beskidzka

udostępnij