Cukiernik

Celem kształcenia w zawodzie cukiernika jest przygotowanie uczniów do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Cukiernicy wyjeżdżają na Erasmusa!!!

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia jednej kwalifikacji:

PC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych– egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec drugiego semestru klasy trzeciej lub egzamin czeladniczy.

Uczniowie naszej szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik zostaną przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych;

– sporządzania półproduktów cukierniczych;

– sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych;

– dekorowania wyrobów cukierniczych.

Absolwent zawodu cukiernika będzie mógł podjąć pracę:

– w zakładach i pracowniach cukierniczych,

– ciastkarniach,

– piekarniach,

– kawiarniach z własnymi wyrobami

– będzie mógł podjąć się własnej działalności gospodarczej dzięki przygotowaniu w zakresie przedsiębiorczości.

cukiernik1 cukiernik2 cukiernik3 cukiernik4 cukiernik5 cukiernik6