Murarz-tynkarz

Kształcenie przedmiotów zawodowych odbywa się w szkole

W trakcie nauki odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: technologia, dokumentacja techniczna, zajęcia praktyczne.

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia jednej kwalifikacji:

BD.14. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;

– wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;

– wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;

– wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;

– wykonywania napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

Murarz może pracować na stanowiskach tynkarsko-murarskich:

– we wszystkich firmach budowlanych oraz rzemieślniczych,

– zakładach remontowo-budowlanych,

– może również wykonywać różne złożone prace murarskie i betoniarskie w podziemiach kopalń przy użyciu typowych narzędzi i sprzętu murarskiego według instruktażu dozoru górniczego

– wykonywać, naprawiać i konserwować piece, kotły i kominy przemysłowe,

– może także prowadzić własną firmę remontowo-budowlaną.