Murarz-tynkarz

MURARZ -TYNKARZ

W trakcie nauki odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: technologia, dokumentacja techniczna, zajęcia praktyczne.

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia jednej kwalifikacji:Znalezione obrazy dla zapytania: murarz tynkarz

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
– wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
– wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
– wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;
– wykonywania napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

Murarz może pracować na stanowiskach tynkarsko-murarskich:

– we wszystkich firmach budowlanych oraz rzemieślniczych,Znalezione obrazy dla zapytania: murarz tynkarz

– zakładach remontowo-budowlanych,
– może również wykonywać różne złożone prace murarskie i betoniarskie w podziemiach kopalń przy użyciu typowych narzędzi i sprzętu murarskiego według instruktażu dozoru górniczego
– wykonywać, naprawiać i konserwować piece, kotły i kominy przemysłowe,
– może także prowadzić własną firmę remontowo-budowlaną.