Harmonogram 2018/2019

Data

Wydarzenie

Uwagi

3 września 2018 r. 21 czerwca  2019 r.   Rozpoczęcie i zakończenie zajęć       edukacyjnych 26 kwietnia 2019-zakończenie zajęć w klasach trzecich liceum
23 – 31 grudnia 2018r   Zimowa przerwa świąteczna
10  stycznia 2019 r   Termin klasyfikacji śródrocznej
14 –27 stycznia 2019r.   Terminy ferii zimowych
18 – 23 kwietnia 2019 r.   Wiosenna przerwa świąteczna
 6 – 23 maja 2019 r.   Egzaminy :  maturalny/pisemny i ustny/

18 czerwca 2019 r.

Egzamin  potwierdzający kwalifikacje       w zawodzie

 25 września 2018 r.  Wybory uzupełniające do rady rodziców,   sprawy organizacyjne
14 listopada 2018 r.

   4  kwietnia 2019 r.

  Dni otwarte dla rodziców
 11 stycznia 2019r.   Wywiadówka śródroczna
 4  czerwca 2019r.  Zebranie informacyjne –informowanie           o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania. 4 kwietnia 2019r.

-klasy trzecie liceum

10 stycznia 2019r.

24  kwietnia 2019r.

17 czerwca 2019r.

Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji śródrocznej, rocznej  oraz  końcowej

24 kwietnia 2019r.

klasy trzecie liceum

12 października 2018r.

2 listopada 2018r.

  2  maja 2019r.

  6 maja 2019r.

  7 maja 2019r.

  8 maja 2019r.

  Dni wolne od zajęć dydaktycznych