Harmonogram 2018/2019

Data

Wydarzenie

Uwagi

3 września 2018 r. 21 czerwca  2019 r.   Rozpoczęcie i zakończenie zajęć       edukacyjnych 26 kwietnia 2019-zakończenie zajęć w klasach trzecich liceum
23 – 31 grudnia 2018r   Zimowa przerwa świąteczna
10  stycznia 2019 r   Termin klasyfikacji śródrocznej
14 –27 stycznia 2019r.   Terminy ferii zimowych
18 – 23 kwietnia 2019 r.   Wiosenna przerwa świąteczna
 6 – 23 maja 2019 r.   Egzaminy :  maturalny/pisemny i ustny/

18 czerwca 2019 r.

Egzamin  potwierdzający kwalifikacje       w zawodzie

 25 września 2018 r.  Wybory uzupełniające do rady rodziców,   sprawy organizacyjne
14 listopada 2018 r.

   4  kwietnia 2019 r.

  Dni otwarte dla rodziców
 11 stycznia 2019r.   Wywiadówka śródroczna
 4  czerwca 2019r.  Zebranie informacyjne –informowanie           o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania. 4 kwietnia 2019r.

-klasy trzecie liceum

10 stycznia 2019r.

24  kwietnia 2019r.

17 czerwca 2019r.

Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji śródrocznej, rocznej  oraz  końcowej

24 kwietnia 2019r.

klasy trzecie liceum

2 listopada 2018r.

  2  maja 2019r.

  6 maja 2019r.

  7 maja 2019r.

  8 maja 2019r.

  Dni wolne od zajęć dydaktycznych