REKRUTACJA

Logowanie do systemu rekrutacyjnego https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/login.html

Do pobrania

Regulamin rekrutacji

Podanie do Liceum Ogólnokształcącego

Podanie do Branżowej Szkoły I stopnia

Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15:00

Ze względu na sytuację związaną z pandemią Covid-19 możliwe będzie także przesłanie kopii wniosku o przyjęcie do szkoły (fotografii lub skanu wniosku podpisanego przez Kandydata i Rodzica/Opiekuna prawnego) drogą elektroniczną na adres: rekrutacjazsk@op.pl  

TERMINRODZAJ CZYNNOŚCI
od 17 maja 2021r.
do 21 czerwca 2021r.
do godz.15:00 (3-5 sierpnia 2021r.*)
Złożenie podpisanego wniosku  (wygenerowanego ze strony internetowej systemu naboru elektronicznego) o przyjęcie do ZS im. H. Kołłątaja w Jordanowie
od 25 czerwca 2021r. do 14 lipca 2021r.   do godz.15.00Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, – zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty – podanie do liceum / podanie do Branżowej szkoły (wypełnione i podpisane przez rodziców lub prawnego opiekuna)  (oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie w przypadku zmiany szkół do których kandyduje).
22 lipca 2021r.
do godz. 12:00 (16 sierpnia 2021*)
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 od 23 lipca 2021r.
do 30 lipca 2021r.
do godz. 15:00 (17-20 sierpnia 2021*)
Potwierdzenie przez kandydata woli uczęszczania do LO przez dostarczenie (jeśli nie złożono wcześniej): – oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, – oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, – 2 zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie – imię i nazwisko, data urodzenia) – Karta zdrowia (ze szkoły podstawowej)
od 17 maja 2021r.   do 26 lipca 2021r. (3-13 sierpnia 2021*)Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie
2 sierpnia 2021r.     do godz. 14:00 (23 sierpnia 2021r.*)Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły