REKRUTACJA

Logowanie do systemu rekrutacyjnego https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/login.html

Do pobrania

Regulamin rekrutacji http://www.zskjordanow.pl/wp-content/uploads/2023/03/rekrutacja-ZSK-regulamin2023-24.pdf

Podanie do Liceum Ogólnokształcącego http://www.zskjordanow.pl/wp-content/uploads/2023/03/podanie-LO-dane-ucznia-2023.pdf

Podanie do Branżowej Szkoły I stopnia http://www.zskjordanow.pl/wp-content/uploads/2023/03/Podanie-do-BRANZOWEJ-SZKOLY-I-STOPNIA-2023.pdf

Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15:00

Ze względu na sytuację związaną z pandemią Covid-19 możliwe będzie także przesłanie kopii wniosku o przyjęcie do szkoły (fotografii lub skanu wniosku podpisanego przez Kandydata i Rodzica/Opiekuna prawnego) drogą elektroniczną na adres: rekrutacjazsk@op.pl