Międzynarodowe partnerstwa Hugona

Międzynarodowe partnerstwa Hugona

Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie został koordynatorem projektu partnerskiego „The world is changing, so can we; Exploring the impact of Critical Media Literacy and Civic Learning” „Świat się zmienia, my też możemy; Badanie znaczenia Edukacji Medialnej i Wychowania Obywatelskiego”.
Projekt realizowany jest w sektorze Edukacja Szkolna programu Erasmus+, akcja partnerstwo na małą skalę.

Numer projektu: 2022-1-PL01-KA210-SCH-000080940

Czas trwania: 24 miesiące 31.12.2022-30.12.2024

Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja będąc koordynatorem  współpracuje z 3 krajami  – Turcją, Włochami i Portugalią. Grupy docelowe projektu to przede wszystkim uczniowie i nauczyciele szkół partnerskich, ale również pracownicy administracyjni szkół, rodzice, nauczyciele i uczniowie z pobliskich szkół.

W czasie 24 miesięcy trwania projektu odbędą się 4 mobilności do każdej ze szkół partnerskich.

  • Wizyta zapoznawcza w Portugalii dla nauczycieli
  • Aktywności organizacyjne i szkoleniowe dla nauczycieli we Włoszech
  • Aktywności edukacyjne i szkoleniowe dla uczniów i nauczycieli w Turcji
  • Aktywności edukacyjne i szkoleniowe dla uczniów i nauczycieli w Polsce

Główne cele projektu to:

  • kreowanie świadomego wkraczania uczniów w świat mediów oraz umiejętności krytycznego myślenia;
  • promowanie pozytywnych wartości ludzkich
  • Włączenie społeczne oraz nabywanie wysokiej jakości umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych,
  • budowanie świadomości jak zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu danych osobowych i profili w mediach społecznościowych, co może mieć poważne konsekwencje dla życia społecznego i prywatnego uczniów,
  • Zwiększenie produktywności i zainteresowania programami edukacyjnymi we wszystkich dziedzinach w celu zmniejszenia liczby uczniów wykluczonych,
  • przedstawienie nauczycielom perspektywy uczenia się przez całe życie. Zdobycie umiejętności i kompetencji w zakresie umiejętności korzystania z mediów, w celu promowania  integracyjnej edukacji i wspierania europejskiego  wymiaru nauczania. (Podnoszenie rangi zawody nauczycielskie).