Obuwnik

Potrafi prowadzić operacje obróbki wykorzystując takie surowce, jak skóra, tworzywa syntetyczne, materiały tekstylne. W toku kształcenia uczeń nabywa umiejętności związane z produkcją obuwia, posługiwania się specjalistycznymi maszynami i urządzeniami, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii z jednoczesnym opanowaniem zasad dbałości o higienę na stanowisku pracy oraz umiejętności jego organizacji. Opanowuje też pełen zakres kompetencji społecznych oraz wiedzę związaną z aspektami prowadzenia działalności gospodarczej niezbędną w przyszłej pracy zawodowej i funkcjonowaniu na współczesnym rynku pracy.

AU.10. Wytwarzanie obuwia

Obuwnik może być zatrudniony na stanowiskach produkcyjnych w różnej wielkości przemysłowych zakładach obuwniczych o zmechanizowanym cyklu produkcyjnym, jak również w zakładach produkujących materiały i akcesoria obuwnicze, świadczących usługi kooperacyjne oraz warsztatach naprawczych realizujących indywidualne zamówienia klientów, w tym na obuwie ortopedyczne i wkładki do obuwia specjalnego, naprawy i odświeżanie obuwia noszonego. Może pracować w zespole przy produkcji dużych serii wyrobów, a w toku realizacji procesów produkcyjnych wykonywać czynności dokładnie według instrukcji lub prowadzić własną działalność gospodarczą np. w formie usług szewskich.