Piekarz

Jest to zawód, na który istnieje duże zapotrzebowanie na rynku pracy oraz daje podstawę do dalszego kształcenia i uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji przydatnych na rynku pracy.

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia jednej kwalifikacji:

SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich– egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec drugiego semestru klasy trzeciej lub egzamin czeladniczy.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– przygotowywania surowców do produkcji wyrobów piekarskich,

– sporządzania półproduktów piekarskich,

– dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie,

– przeprowadzania rozrostu oraz wypieku pieczywa,

– obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich.Kucharz

Możliwe formy zatrudnienia

– piekarnie rzemieślnicze i przemysłowe w Polsce i Unii Europejskiej.

– placówki handlowe prowadzące wypiek pieczywa.

– cukiernie,

– jest przygotowany do samodzielnego założenia i prowadzenia własnej działalności

– duże zapotrzebowanie na piekarzy jest również w krajach Unii Europejskiej.