Dni wolne od zajęć dydaktycznych

12 października 2018r.

2 listopada 2018r.

 21 grudnia 2018r.

  2  maja 2019r.

  6 maja 2019r.

  7 maja 2019r.

  8 maja 2019r.