Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 2,3 stycznia 2020r.

  4  maja 2020r.

  5 maja 2020r.

  6 maja 2020r.

  12 czerwca 2020r.