Dni wolne od zajęć dydaktycznych

2 stycznia 2018 r.

2 maja 2018 r.

4 maja 2018 r.

7 maja 2018 r.

8 maja 2018 r.

1 czerwca 2018 r.