Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych

Uczniowie uczący się w zawodzie monter sieci i urządzeń sanitarnych wyjeżdżają na 4 tygodniowe praktyki do Hiszpanii w ramach programu Erasmus+

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych; 81963621_118519742986252_6821710248592539648_n
– wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
– wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
– wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych może być zatrudniony:81902714_118519956319564_1368328983678025728_n

– na stanowiskach montera instalacji sanitarnych (wodociągowych i ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacji i klimatyzacji oraz gazowych)

– w firmach budowlanych i instalacyjnych,
– warsztatach rzemieślniczych,
– remontowo-montażowych,
– administracjach domów mieszkalnych,
– może wykonywać prace montażowe i demontażowe oraz nadzorować eksploatację i konserwować czynne instalacje sanitarne,
– może też prowadzić własną firmę instalacyjno-montażową.