Wywiadówki

 

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

  1. Spotkanie na początku roku szkolnego – organizacyjne 28.09.2017r
  2. Zebranie Rady Rodziców 5 października 2017 r. 
  3. Dni otwarte dla rodziców możliwość rozmowy z każdym uczącym nauczycielem 14 listopada 2017 r.
  4. Wywiadówka śródroczna 24 stycznia 2018 r.
  5. Dni otwarte dla rodziców możliwość rozmowy z każdym uczącym nauczycielem – 12 kwietnia 2018 r.
  6. Zebranie informacyjne – informowanie o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych  z zajęć edukacyjnych i zachowania – 18 maja 2018 r.
  7.  Informowanie o przewidywanych pozostałych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania – 7 czerwca 2018 r.

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy