Wywiadówki

 

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

  1. Spotkanie na początku roku szkolnego – organizacyjne 25.09.2018r
  2. Zebranie Rady Rodziców 
  3. Dni otwarte dla rodziców możliwość rozmowy z każdym uczącym nauczycielem 14  listopada 2018 r.
  4. Wywiadówka śródroczna 11 stycznia 2019 r.
  5. Dni otwarte dla rodziców możliwość rozmowy z każdym uczącym nauczycielem – 4 kwietnia 2019 r.
  6. Zebranie informacyjne –informowanie o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych     i zachowania – 4 czerwca 2019 r.

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy