OFERTA EDUKACYJNA na rok 2024/2025 – LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie istnieje od 1926 roku i na przestrzeni 96 lat wykształcił wiele pokoleń wspaniałych ludzi. Dziś, wciąż szanując wartości i tradycje, jesteśmy szkołą nowoczesną, która wspiera wszechstronny rozwój ucznia i dobrze przygotowuje do kontynuacji nauki na uczelniach wyższych lub podjęcia pracy zawodowej. Kształcimy młodzież w liceum ogólnokształcącym oraz szkole branżowej I stopnia.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2024/2025


 Projekty międzynarodowe dla liceum

Planowane wyjazdy dla klas licealnych i zawodowych w roku szkolnym 2024/2025 w ramach programu Erasmus+ oraz POWER Mobilność Międzynarodowa Uczniów

Erasmus+ Sektor Edukacja Szkolna  – przyznana Akredytacja

planowany wyjazd do szkoły do Hiszpanii lub Portugalii dla uczniów liceum ogólnokształcącego

(wyjazdy będą odbywać się cyklicznie przez najbliższe 5 lat)

Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna Akcja. 2 Współpraca instytucji i organizacji

W realizacji projekt dot. współpracy Instytucji i Organizacji w ramach programu Erasmus+. Projekt będzie dedykowany klasom licealnym i będzie polegał na wymianie młodzieży ze szkołami partnerskimi z Turcji, Portugalii i Włoch.


Darmowe kursy dla klas licealnych

 • Kurs wizażu i makijażu
 • Kurs animatora czasu wolnego
 • Kurs prawa jazdy kat. B
 • Kurs obsługi wózków widłowych
 • Kurs operatora  koparki

Klasa humanistyczna

stworzona została z myślą o uczniu, który posiada szerokie zainteresowania humanistyczne (historia, literatura, kultura antyczna, teatr, film, historia sztuki).

Uczniowie tej klasy:

– wyjeżdżają na warsztaty medialne do Radia Kraków,

– przygotowują się do konkursów recytatorskich, literackich, Olimpiady Polonistycznej, Olimpiady z Wiedzy o Mediach, Olimpiady Historycznej, konkursów i olimpiad przedmiotowych,

– rozwijają swoje pasje aktorskie w Kole Teatralnym „Eviva l’arte”.

human


Klasa matematyczna

przeznaczona jest dla uczniów uzdolnionych matematycznie, zainteresowanych fizyką, informatyką lub geografią. Program tej klasy przygotowuje do studiów technicznych i ekonomicznych.

Uczniowie tej klasy: – wyjeżdżają na „Matematyczne Czwartki” w Instytucie Matematyki UJ oraz „Naukowe Czwartki” w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, – przygotowują się do Maratonu Matematycznego, Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH, Kangura Matematycznego.

matem2


Klasa biologiczno – chemiczna

Klasa biologiczno – chemiczna

adresowana jest do uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi oraz językami obcymi.

Uczniowie realizujący rozszerzenia biologii, chemii i języków obcych:

– biorą udział w zajęciach z ratownictwa medycznego, –  przygotowują się do Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH, Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Ekologicznej – wyjeżdżają na wykłady przyrodnicze oraz laboratoria z chemii na UJ.


Klasa pedagogiczno-psychologiczna

to propozycja dla osób, które chcą zgłębiać tajemnice ludzkiego zachowania.

Uczniowie tej klasy:

– odbywają praktyki w przedszkolu,

– biorą udział w warsztatach „Animator czasu wolnego”,

– działają w Szkolnym Kole Wolontariatu,

– podczas zajęć z pedagogiki i psychologii rozwijają umiejętności interpersonalne, empatię i wrażliwość na potrzeby innych.

pedagogiczna


W szkole zapewniamy nie tylko zdobycie solidnej wiedzy, ale uczymy tu życia i poszanowania tradycji. Kształcimy ucznia otwartego, wrażliwego na drugiego człowieka, szanującego tradycję i wartości patriotyczne. Prowadzimy liczne zajęcia pozalekcyjne, które pozwalają na realizowanie pasji i zainteresowań. Nasi uczniowie rozwijają się intelektualnie, artystycznie i poszerzają swoje horyzonty poprzez:

 • celebrowanie Świąt Narodowych
 • koncertowanie z chórem Bel Canto
 • występy w programach artystycznych Koła Teatralnego
 • pracę w Samorządzie Uczniowskim
 • wycieczki krajowe i zagraniczne (Budapeszt, Berlin, Poczdam, Praga, Wiedeń, Rzym, Lwów, a także miasta w Hiszpanii, które zwiedzamy w ramach projektów ERASMUS+),
 • pielgrzymka klas pierwszych do Kalwarii Zebrzydowskiej i nocne czuwanie maturzystów na Jasnej Górze,
 • pracę w Szkolnym Kole Wolontariatu
 • aktywny udział w licznych wydarzeniach (Dzień Języków Obcych, Szkolne Dni Sportu, Matematyczne Czwartki na Uniwersytecie Jagiellońskim, Otrzęsiny klas pierwszych, Mikołajkowy Turniej Sportowy, Przegląd Kolęd i Pastorałek, Walentynki, Festiwal Piosenki i Anegdoty Szkolnej, Bal Studniówkowy i inne.)

Wszystkie wydarzenia szkolne można obserwować i komentować

na facebook.com/zs.jordanow POLUB NAS!