Lista nauczycieli

język polski

mgr M. Hopciaś

mgr B. Kasza

mgr M. Gacek


język angielski

mgr A. Talip

mgr A. Zając

mgr M. Matejko-Bury

mgr A. Strączek

mgr R. Bergant


język niemiecki

mgr K. Jurek

mgr M. Lańczyk


język rosyjski

mgr K. Kudzia

mgr B. Łazarska


język łaciński

mgr A. Strączek


historia, WOS

dr K. Małysa

mgr T. Kubik

mgr M. Sutor


matematyka

mgr A. Sobinek

mgr M. Rapacz

mgr T. Sasuła

mgr W. Kołodziejski


fizyka

mgr E. Kardaś


geografia

mgr D. Ćwikiel


biologia

mgr J. Łabędzka

mgr K. Spendel


chemia

mgr M. Urbańczyk


informatyka

mgr J. Lasa

mgr B. Łazarska


religia

ks. mgr Paweł Gunia

mgr R. Śleziak-Czarny


przedsiębiorczość

mgr M. Rapacz

mgr M. Kornaś


EDB

mgr T. Kubik

mgr G. Czyszczoń


przedmioty zawodowe

mgr W. Kołodziejski

mgr M. Kornaś

mgr S. Brańka


pedagogika

mgr Z. Tokarz


wychowanie fizyczne

mgr R. Rapacz

mgr J. Jeziorski

mgr S. Stankiewicz

mgr U. Jeziorska

mgr G. Czyszczoń

mgr P. Kłoda

mgr M. Kowalczyk


biblioteka

mgr A. Bala