Lista nauczycieli

pedagog

mgr Iwona Bruzda


pedagog specjalny

mgr Anna Maciaszek


religia

ks. mgr Paweł Gunia

mgr Renata Śleziak-Czarny


język polski

mgr Monika Hopciaś

mgr Barbara Kasza

mgr Ilona Krawczyk

mgr Regina Ozimek


język angielski

mgr Renata Bergant-Korzeniak

mgr Magdalena Matejko-Bury

mgr Aneta Strączek

mgr Agnieszka Talip-Gałka

mgr Alina Zając

Marta Kowalczyk


język niemiecki

mgr Katarzyna Jurek

mgr Marzena Lańczyk


język rosyjski

mgr Bożena Łazarska


język łaciński

mgr Aneta Strączek


historia, wiedza o społeczeństwie

historia i teraźniejszość

dr Krzysztof Małysa

dr Stanisław Buda

mgr Tomasz Kubik

mgr Marcin Sutor


matematyka

mgr Anna Sobinek

mgr Urszula Bielak

mgr Ewa Kardaś

mgr inż. Paulina Drobny

mgr Małgorzata Byś


fizyka

mgr Ewa Kardaś


geografia

mgr Danuta Ćwikiel

mgr Magdalena Kornaś


biologia

mgr Dominika Gałka


chemia

mgr Justyna Witek


informatyka, plastyka

mgr Jacek Lasa


doradztwo zawodowe

mgr inż. Magdalena Kornaś


przedsiębiorczość

mgr Magdalena Kornaś

mgr Iwona Bruzda


EDB

mgr Tomasz Kubik

dr Stanisław Buda


wychowanie fizyczne

mgr Rafał Rapacz

mgr Jakub Jeziorski

mgr Urszula Jeziorska

mgr Piotr Kłoda

mgr Marek Kowalczyk


przedmioty zawodowe

mgr inż. Magdalena Kornaś

mgr inż. Sławomir Brańka


wychowanie do życia w rodzinie

mgr Iwona Kolaniak


biblioteka

mgr Marcin Sutor


opiekun praktyk zawodowych

 mgr inż. Sławomir Brańka