Lista nauczycieli

język polski

mgr M. Hopciaś

mgr B. Kasza

mgr I. Krawczyk


język angielski

mgr A. Talip – Gałka

mgr A. Zając

mgr M. Matejko-Bury

mgr A. Strączek

mgr R. Bergant – Korzeniak


język niemiecki

mgr K. Jurek

mgr M. Lańczyk


język rosyjski

mgr B. Łazarska


język łaciński

mgr A. Strączek


historia, WOS

dr K. Małysa

mgr T. Kubik

mgr M. Sutor


matematyka

mgr A. Sobinek

mgr U. Bielak


fizyka

mgr E. Kardaś


geografia

mgr D. Ćwikiel


biologia

mgr K. Spendel


chemia

mgr J. Witek


informatyka

mgr J. Lasa


religia

ks. mgr Paweł Gunia

mgr R. Śleziak-Czarny


przedsiębiorczość

mgr M. Kornaś


EDB

mgr T. Kubik


przedmioty zawodowe

mgr M. Kornaś

mgr S. Brańka


pedagogika

mgr I Bruzda


wychowanie fizyczne

mgr R. Rapacz

mgr J. Jeziorski

mgr U. Jeziorska

mgr P. Kłoda

mgr M. Kowalczyk


biblioteka

mgr A. Bala
mgr M. Sutor

opiekun praktyk zawodowych

mgr S. Brańka

wychowanie do życia w rodzinie

I. Kolaniak