Blacharz samochodowy

Program nauczania dla zawodu blacharz samochodowy

MOT.01. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych

W 3-letniej zasadniczej szkole zawodowej przewiduje następujące przedmioty zawodowe:

– rysunek techniczny,

– budowa pojazdów samochodowych,

– technologia napraw blacharskich,

– obsługa klienta w warsztacie blacharskim oraz zajęcia praktyczne.

Blacharze samochodowi po skończonej szkole mogą zostać zatrudnieni:

– w zakładach blacharskich,

– podejmować działalność w tym zakresie na własny rachunek