PWSZ w Nowym Targu

Klasa ratownictwa medycznego na warsztatach w PPWSZ w Nowym Targu

25 maja klasa 1c z rozszerzoną biologią wzięła udział w zajęciach z zakresu ratownictwa medycznego w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu. Uczestniczyliśmy w wykładzie przeprowadzonym przez dr Halinę Traczewską z działu toksykologii. Zdobyliśmy też wiedzę na temat resuscytacji krążeniowo oddechowej, padaczki i zasad postępowania podczas zadławień u dzieci i dorosłych. Następnie mięliśmy okazję udoskonalić swoje umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy, korzystając z profesjonalnego sprzętu AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny) we wspaniałej pracowni, pod czujnym okiem studentów trzeciego roku ratownictwa medycznego. Było warto !!!

To już nasza czwarta wizyta na Uczelni w Nowym Targu. Możemy być pewni, że jesteśmy dobrze przygotowani do ratowania życia.

 

18871306_1920576768186008_1850072447_n

Dnia 22 lutego 2017r. uczniowie klas II i III wzięli udział w dniu otwartym w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu. Uczniowie mieli okazję wziąć udział w wykładach i zapoznać się z kierunkami jakie proponuje szkoła.

16864553_758431307659525_4976513181974553079_n

Dzień otwarty w PPWSZ w Nowym Targu

Kolejny wyjazd klasy medycznej na warsztaty do PPWSZ w Nowym Targu
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu to uczelnia, w której dnia dzisiejszego (21.04.2016r.) odbył się Kurs Pierwszej Pomocy, zorganizowany przez studentów trzeciego roku ratownictwa medycznego dla uczniów naszej szkoły. Ściślej mówiąc, głównie dla osób będących na rozszerzonej biologii. Po jakże interesującym ratow1wykładzie przeszliśmy do praktyki, która okazała się nie być taka łatwa. W odpowiedniej sali nasi uczniowie brali udział w scenkach, w których musieli uratować nieprzytomną osobę. Jak sobie poradzić? Czy da się zachować zimną krew? Po dwóch dydaktycznych godzinach ćwiczeń, w których studenci kształcili nas, jak postępować w takich sytuacjach, możemy być pewni, że jesteśmy odpowiednio przygotowani. Warto zaznaczyć, że to już nasza trzecia wizyta w Szkole Wyższej w Nowym Targu i uczniowie nadal z chęcią jeżdżą na kursy

Współpraca z PWSZ

Porozumienie o współpracy z Podhalańską Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Targu

Dnia 5 października 2014 roku nasza szkoła podpisała porozumienie o współpracy z Podhalańską Państporozumienie_2014_05wową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Targu.

Obie szkoły, mając na uwadze dbałość o zdobywanie wiedzy i rozwój intelektualny młodego pokolenia oraz umożliwienie absolwentom liceum dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia zawarły niniejsze porozumienie które obejmuje m.in.:
porozumienie_2014_02-2

– realizację wspólnych przedsięwzięć o charakterze dydaktycznym i popularyzatorskim;

– realizację wspólnych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym;

– orgaporozumienie_2014_01nizację konferencji, szkoleń lub warsztatów;

– Promocję stron na własnych stronach internetowych i w maporozumienie_2014_04teriałach promocyjnych stron, w zakresie współpracy określonej niniejszym porozumieniem.

Porozumienie poporozumienie_2014_03dpisali: dr hab. nauk med. Iwon Grys prof. nadzw. – Rektor PPWSZ w Nowym Targu oraz mgr Rafał Rapacz – Dyrektor Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie.

zdjęcia: Piotr Szewczyk, DPWiMKZ


 

12 maja klasa medyczna wraz z panem profesorem Grzegorzem Czyszczoniem i panią wicedyrektor Krystyną Kudzią miała możliwość uczestniczenia w warsztatach z pierwszej pomocy w Państwowej Podhalańskiej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.

Studenci III roku ciekawie przedstawili nam w jaki sposób powinniśmy zachować się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu człowieka. Ćwicząc na fantomach zdobyliśmy praktyczną wiedzę. Wiemy już, że nie trzeba bać się pomagać innym, ponieważ każdy potrafi to zrobić. Dzięki tym warsztatom pozbyliśmy się wewnętrznego lęku i strachu przed udzieleniem pierwszej pomocy zarówno bliskim jak i zupełnie obcym nam osobom.

Pod koniec zajęć pani dr. n. med. Traczewska przygotowała krótką prezentację na temat działania dopalaczy. Przestrzegała nas przed negatywnymi skutkami zagrażającymi życiu młodego człowieka. Teraz już wiemy, że nie warto sięgać po substancje odurzające, bo margines między przyjemnością a śmiercią jest bardzo wąski. Wyjeżdżając każdy z nas był zadowolony i dumny, że zdobył nowe umiejętności.