Stolarz

Uczniowie uczący się w zawodzie stolarz wyjeżdżają na 4 tygodniowe praktyki do Hiszpanii w ramach programu Erasmus+

Nauka przedmiotów zawodowych odbywa się w szkole

Po skończonej nauce, która trwa trzy lata uczeń zdobywa kwalifikacje

DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych które pozwalają naszemu absolwentowi na:

– podjęcie pracy w każdym zakładzie zajmującym się przeróbką drewna i wyrobów drzewnych,

– podjęcie pracy w każdym zakładzie solarskim produkującym meble, boazerie, więźby dachowe, listwy

wykończeniowe itp.,

– podjęcie pracy w tartaku,

– podjęcie pracy przy projektowaniu mebli,

– praca w sklepie meblowym i z wyrobami drzewnymi,

– zdobywanie dalszych kwalifikacji na kursach,

stolarz1 stolarz2 stolarz4 stolarz5 stolarz6