Przetargi

Informacja na temat wyników postępowania

Informacja dotycząca złożonych ofert na realizację zamówienia na dostawę oleju opałowego dla Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie oraz Zespołu Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie w sezonie grzewczym 2021/2022

„Informacja dotycząca kwoty jaką Zamawiający zmierza przeznaczyć na realizację zamówienia na dostawę oleju opałowego dla Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie oraz Zespołu Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie w sezonie grzewczym 2021/2022

„Wyjaśnienia i zmiana SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu z dnia 27.09.2021r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego dla Zespołu Szkół im. H.. Kołłątaja w Jordanowie oraz Zespołu Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie w sezonie grzewczym 2021/2022”

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego dla Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie oraz Zespołu Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie w sezonie grzewczym 2021/2022

wynik postępowania ZSK-271-1-20

regstr31145 informacja z otwarcia ofert i oswiadczenie grupa kapitalowa

ogłoszenie o zamówieniu z bzp

siwz ZSK.271.1.20

zestawienie ofert dodatkowych

wezwanie do złozenia oferty dodatkowej i formularz ofertowy

wezwanie do złozenia oferty dodatkowej

informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarcia ofert i oswiadczenie grupa kapitalowa(pdf)

informacja z otwarcia ofert i oswiadczenie grupa kapitalowa(word)

wyjaśnienia zmiana siwz z dnia 24.09.2019r

ogłoszenie o zamówieniu siwz WZ.272.20.2019

siwz WZ.272.20.2019

Przetarg z dnia 27.08.2018 r. na dostawę oleju opałowego

Zawiadomienie o wyborze oferty

ScanImage109

Protokół z otwarcia

Ogłoszenie nr 609235

SIWZ zal_1 zal_2 zal_3 zal_4 zal_5


Zawiadomienie o wyborze oferty

Protokół z otwarcia ofert

Przetarg z dnia 07.07.2017r. na dostawę oleju opałowego

Ogłoszenie nr 547388

SIWZ  , zał1, zał2, zał3, zał4, zał5