Elektromechanik

Elektromechanik to zawód bardzo często spotykany w sferze zatrudnienia. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace montażowe i remontowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, konserwacją oraz naprawą maszyn i urządzeń elektrycznych. Praca elektromechanika wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy. W zawodzie elektromechanika konieczna jest wysoka sprawność manualna i dobra koordynacja wzrokowo -ruchowa.

Elektromechanik wyjeżdża na Erasmusa!!!

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia jednej kwalifikacji:

ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych– egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec drugiego semestru klasy trzeciej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,

– oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów,

– montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej.

Możliwości zatrudnienia absolwentów:

– elektromechanik to zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Przemysł elektryczny należy do intensywnie rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Elektromechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych.Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim:

– w przedsiębiorstwach przemysłowych,

– przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych,

– w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń elektrycznych. Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w zawodzie,

– osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną jednoosobową firmę.