Elektroniczne fakturowanie

Począwszy od 18 kwietnia 2019 r., nasz urząd, zgodnie z wymaganiami prawa (obowiązek wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych) jest gotowy do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych (e-faktur ustrukturyzowanych) w każdym przypadku udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane.
Powiat Suski wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi i zakładem budżetowym korzysta z platformy wybranego brokera pod adresem: https://wwww.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
więcej informacji:
https://efaktura.gov.pl