Kucharz

Zawód kucharza to niewątpliwie ciekawy i bardzo potrzebny zawód na rynku pracy. Rozwijająca się stale branża gastronomiczna stale poszukuje dobrze wykwalifikowanych pracowników. Kilkudziesięcioletnie doświadczenie kształcenia w branży gastronomicznej pozwala nam zaproponować młodzieży klas gimnazjalnych zawód atrakcyjny, który będzie kształcony przez fachową kadrę pedagogiczną będącą świetnymi fachowcami w gastronomii.

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia jednej kwalifikacji:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań – egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec klasy trzeciej lub czeladniczy

Absolwentów naszej szkoły kształcącej w zawodzie kucharz przygotujemy do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– przechowywania żywności;

– sporządzania potraw i napojów;

– wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Absolwent po skończonej szkole może pracować:

– zakładach żywienia zbiorowego (stołówki, restauracje, bary, itp.),

– służbie zdrowia (sanatoria żłobki, służby sanitarne),

– w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, żywności i gospodarstwie domowym, (domy dziecka, internaty, akademiki, hotele, pensjonaty).

Po ukończeniu tej szkoły można rozpocząć własną działalność gospodarczą lub zająć się przygotowaniem potraw na wesela, chrzty czy bankiety.

kucharz1 kucharz2 kucharz3 kucharz4 kucharz5