Blacharz

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia jednej kwalifikacji:

MEC.01. Wykonywanie i naprawa wyrobów z blachy i profili kształtowych -egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec drugiego semestru klasy trzeciej lub egzamin czeladniczy.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie blacharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– wykonywania wyrobów z blachy,

– wykonywania pokryć z blachy,

Możliwości zatrudnienia absolwentów:

– w zakładach produkcyjnych branży blacharskiej,

– w budownictwie,

– usługach blacharskich

– mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

Specyfika zawodu blacharza sprawia, że znajduje zatrudnienie, zarówno w pracy usługowej przy wykonywaniu, naprawie i konserwowaniu wyrobów z blachy, jak i przy wykonywaniu i naprawie pokryć z blachy. Przy założeniu rozwoju budownictwa mieszkaniowego, pokrycia z blachy znajdą zapotrzebowanie i utworzą się miejsca pracy dla blacharzy.