Lakiernik

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia jednej kwalifikacji:

MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych – egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec drugiego semestru klasy trzeciej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie lakiernik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– przygotowania powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych;

– nanoszenia powłok lakierniczych;

– wykonania renowacji powierzchni lakierowanej.

Możliwości zatrudnienia absolwentów:

– w zakładach produkcyjnych z różnych branż w szczególności samochodowej,

– w usługach,

– mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

Lakiernik samochodowy napraw lakierniczych sam podejmuje wszystkie decyzje i wybiera sposób naprawy. Wymaga to od niego dużej i stale uzupełnianej wiedzy na temat nowych technologii, lakierów i materiałów pomocniczych. Do jego obowiązków należy też obsługa nowoczesnych kabin lakierniczych. W związku ze stałym rozwojem branży samochodowej, niezmiennym zapotrzebowaniem na usługi z zakresu napraw lakierniczych, jak i zmieniającym się dynamicznie technologiom i materiałom lakierniczym i pomocniczym zapotrzebowanie na specjalistów realizujących prace lakiernicze będzie nadal rosło. Pomimo stałej komputeryzacji i automatyzacji prac lakierniczych w zawodzie nadal najważniejsze są kompetencje i umiejętności specjalistyczne, kształcone w procesie edukacji zawodowej