Elektryk

Uczniowie uczący się w zawodzie elektryk wyjeżdżają na 4 tygodniowe praktyki do Hiszpanii w ramach programu Erasmus+

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak:

– technologia i materiałoznawstwo,
– podstawy elektrotechniki,
– elektroenergetyka,
– pomiary elektryczne,
– techniki wytwarzania,
– zajęcia praktyczne,
Elektryk wykonuje prace:
– montażowe i demontażowe,81573804_2289405111281964_941620761594953728_n
– instalacyjne i eksploatacyjne,
– konserwacje i remonty,
– dokonuje pomiarów i odpowiednich regulacji maszyn i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacji elektrycznych

– dokonuje przeglądów technicznych, diagnozowania, wyszukiwania i usuwania uszkodzeń.

– obsługuje urządzenia i maszyny elektryczne zgodnie z instrukcjami obsługi,

– wykonuje prace montażowe i eksploatacyjne w układach automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów.

Elektryk może pracować w zakładach:

– wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną,

– we wszystkich zakładach wykorzystujących energię elektryczną,

– produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne

– naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku.

– po uzyskaniu uprawnień może również wykonywać instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.