Elektryk

Uczniowie uczący się w zawodzie elektryk wyjeżdżają na 4 tygodniowe praktyki do Hiszpanii w ramach programu Erasmus+

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak:

– technologia i materiałoznawstwo,

– podstawy elektrotechniki,

– elektroenergetyka,

– pomiary elektryczne,

– techniki wytwarzania,

– zajęcia praktyczne,

Elektryk wykonuje prace:

– montażowe i demontażowe,

– instalacyjne i eksploatacyjne,

– konserwacje i remonty,

– dokonuje pomiarów i odpowiednich regulacji maszyn i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacji elektrycznych

– dokonuje przeglądów technicznych, diagnozowania, wyszukiwania i usuwania uszkodzeń.

– obsługuje urządzenia i maszyny elektryczne zgodnie z instrukcjami obsługi,

– wykonuje prace montażowe i eksploatacyjne w układach automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów.

Elektryk może pracować w zakładach:

– wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną,

– we wszystkich zakładach wykorzystujących energię elektryczną,

– produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne

– naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku.

– po uzyskaniu uprawnień może również wykonywać instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.