Zniewolony umysł

21.09.2020r. uczniowie klas pierwszych naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych:
„Zniewolony umysł”- dotyczących szkodliwego wpływu substancji psychoaktywnych na organizm człowieka, oraz „Cyberprzemoc – bezpieczne korzystanie z technologii cyfrowych”.
Zajęcia prowadzone były przez Akademię Pozytywnej Profilaktyki z Krakowa, z którą współpracujemy
od wielu lat. Dziękujemy Urzędowi Miasta Jordanowa oraz Urzędowi Gminy Jordanów za pomoc
w organizacji warsztatów.
warsz3
warsz1b warsz2
20200921_124429
udostępnij