Technik Handlowiec – nowość !!!

Nowy kierunek dostosowany jest do zapotrzebowania na rynku pracy.
W woj. małopolskim, a przede wszystkim w powiecie suskim przedstawiciel handlowy to zawód najbardziej poszukiwany przez pracodawców.

AU.20. Prowadzenie sprzedaży
AU.25. Prowadzenie działalności handlowej

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:o_641337848626
– organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
– wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;
– prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;
– organizowania i prowadzenia działalności handlowej;
– zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Do nauki wykorzystywany jest program SUBIEKT GT

 

Osoby posiadające wykształcenie w zawodzie technik handlowiec mogą pracować na stanowiskach :
– przedstawiciel handlowy
images– referent/asystent ds. zaopatrzenia
– referent/asystent ds. sprzedaży
– referent/asystent ds. obsługi klienta
– specjalista ds. zaopatrzenia
– specjalista ds. sprzedaży
– specjalista ds. obsługi klienta
– zastępca kierownika działu handlowego
– kierownik działu handlowego