STAŻE WAKACYJNE

Od poniedziałku 21 marca do 1 kwietnia rozpoczyna się kolejna rekrutacja w naszej szkole na staże zawodowe podczas wakacji z wypłatą stypendium dla klas licealnych w projekcie „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II” Staż wakacyjny podobnie jak w ubiegłym roku trwa 150 godz (4 tygodnie ) i kończy się uzyskaniem certyfikatu kompetencji zawodowych oraz wypłatą stypendium dla uczniów oraz rekompensaty dla pracodawcy. Staż można odbyć w dowolnej branży po akceptacji i woli ze strony pracodawcy.

Stypendium wypłacane jest dla ucznia ze środków unijnych. Zapisy i wszelkie informacje od środy 23.03.2022 do dnia 01.04.2022. Lider szkolny d/s projektów unijnych Sławomir Brańka

udostępnij