Profilaktyka w Hugonie

„Pierwszy stopień do piekła” – przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

„Farma Troli” – przeciwdziałanie  cyberprzemocy i zjawisku Hejtu.

udostępnij