Profilaktyka w Hugonie

20.09.2022r. uczniowie klas pierwszych naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych – profilaktyka zachowań ryzykownych związanych z substancjami psychoaktywnymi i hejtem – prowadzący Pan Marek Wąsik z Akademii Pozytywnej Profilaktyki w Krakowie, z którą współpracujemy od wielu lat. Dziękujemy Urzędowi Miasta Jordanowa oraz Urzędowi Gminy Jordanów za pomoc w organizacji warsztatów. Celem warsztatów było kształtowanie postawy gotowości młodych ludzi do podejmowania zachowań prozdrowotnych i abstynencyjnych oraz wzmacnianie umiejętności konstruktywnego korzystania z TIK. Ważnym aspektem w rozwoju młodzieży jest wzmacnianie umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu. Jest to w dalszym ciągu jeden z najbardziej aktualnych i niezbędnych wyzwań profilaktycznych. Okazuje się, bowiem, iż młodzież angażująca się w destrukcyjne korzystanie z Internetu jest bardziej skłonna do podejmowania zachowań ryzykownych także w życiu offline. Zanim młody człowiek podniesie do ust po pierwszy kieliszek, powinien wiedzieć, co on zawiera i czym grozi. Dzięki temu wzrosną jego szanse na to, że uniknie w przyszłości pułapki picia „dla szpanu” lub tym bardziej „dla zabawy”, które tak łatwo w młodym wieku mogą przerodzić się w uzależnienie. Młodzi ludzie powinni, zatem otrzymać rzetelną wiedzę na temat alkoholu oraz innych używek oraz ich wpływu na myślenie, uczucia oraz zachowanie.

udostępnij