Formy wsparcia w ramach projektu dla uczniów 2

                                                                                                                Jordanów, 01-06-2018

ogłoszenie prawo jazdy B wrzesień 2018

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

W RAMACH  PROJEKTU-KREATYWNY UCZEŃ – PROFESJONALISTA W ZAWODZIE–

SZKOLNY LIDER TEGO PROJEKTU  OGŁASZA NABÓR UCZNIÓW NA BEZPŁATNY KURS:

 

KURS PRAWA JAZDY

KAT. B

 

ZAINTERESOWANYCH UCZNIÓW- W TYM SZCZEGÓLNIE ZACHĘCAM DZIEWCZĘTA-

WARUNEK – UKOŃCZONE 18 LAT

PROSZĘ O KONTAKT ZE SZKOLNYM LIDEREM PROJEKTU LUB Z SEKRETARIATEM SZKOŁY

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA:

 

12-09-2018

 

                                                    

                                                                  Szkolny Lider Projektu

mgr inż. Wacław Piotr Kołodziejski


ogłoszenie o stażu

O G Ł O S Z E N I E

Komisja Rekrutacyjna Projektów: „ Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie”,

                                  „ Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy”

 

Ogłasza nabór uczniów naszej Szkoły na praktykę/staż w zawodzie: jeździec.

Praktyka/staż będzie się odbywać w Klubie Sportowym „Bór” w Toporzysku, w okresie wakacji

letnich:             25-06-2018 do 31-08-2018 r.

Terminy praktyki/stażu będą ustalane indywidualnie z uczniem. Uczestnicy otrzymają

wynagrodzenie w wysokości: 1500,00 zł. – brutto.

Czas trwania praktyki/stażu – 150 godzin.

Zainteresowanych zapraszamy do Lidera Projektu lub sekretariatu Szkoły celem uzyskania

dodatkowych informacji.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa:

10-06-2018r.

Kursy dla uczniów
Kursy odbywać się będą w 2018, 2019, 2020 roku i zostaną zorganizowane w nowo utworzonych/wyposażonych/doposażonych pracowniach zawodowych, w powstałym na bazie Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej Centrum Kompetencji Zawodowych. 
 
Do udziału w kursach zgłosić się może każda zainteresowana osoba, będąca uczniem, kształcąca się w branży wiodącej w Subregionie Podhalańskim i obszarze Województwa Małopolskiego. Zgodnie z diagnozą potrzeb uczniów, planuje się uruchomienie następujących kursów:
 
A. Kursy dla uczniów z branży turystyczno – gastronomicznej (branża wiodąca)
 • Kurs carvingu wraz z egzaminem
 • Kurs kuchnie świata z elementami kuchni śródziemnomorskiej i orientalnej wraz z egzaminem
 • Kurs baristy wraz z egzaminem
 • Kurs barmański wraz z egzaminem
 • Kurs animatora czasu wolnego wraz z egzaminem
 • Kurs kelnerski wraz z egzaminem
B. Kursy dla uczniów z branży administracyjno usługowej (branża wspierająca)
 • Kurs Adobe Photoshop wraz z egzaminem
 • Kurs fotografia reklamowa wraz z egzaminem
 • Kurs CorelDraw wraz z egzaminem
 • Kurs AutoCAD wraz z egzaminem
 • Kurs stylizacji i kreowania wizerunku wraz z egzaminem
 • Kurs wizażu i makijażu I stopnia wraz z egzaminem
 • Kurs stylizacji paznokci dłoni i stóp wraz z egzaminem
C. Zajęcia interdyscyplinarne dla uczniów 
 • Kurs Prawa jazdy kat. B  wraz z egzaminem
 • Kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z egzaminem.

Staże i praktyki dla uczniów

W ramach Projektu planuje się uruchomienie staży dla 294 uczniów Technikum oraz praktyk dla 40 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
 
Okres realizacji praktyk/staży wynosi 150 godzin w odniesieniu do udziału jednego ucznia w ww. formach wsparcia.
 
Za udział w praktykach/stażach uczniowie otrzymują stypendium. Stypendium w kwocie nieprzekraczającej 1.500,00 PLN brutto jest wypłacane za przepracowane 150 godzin czasu pracy Praktykanta/Stażysty. Kwota ta zawiera wszystkie pochodne od wynagrodzeń
Sygnatura Opis Data
Regulamin udzielania stypendiów stażowych
Regulamin określa zasady udzielania stypendiów stażowych przez
Powiat Suski w ramach projektów pn. „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie” oraz „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy”,
Oś priorytetowa 10 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2017-09-12 regulamin udzielania stypendiów stażowych_poprawiony
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w praktykach/stażach z możliwością wypłaty stypendium stażowego, realizowanych w ramach projektów pn. „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy” oraz „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie” określa proces rekrutacji i zasady uczestnictwa w praktykach/stażach.
2017-09-12  

Regulamin uczestnictwa w projekcie