EDUKACJA W PODRÓŻY

EDUKACJA W PODRÓŻY w ramach przedsięwzięcia „POZNAJ POLSKĘ”

W mijającym roku szkolnym Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie uzyskał wsparcie finansowe w wysokości 70 000 zł na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Wkład własny w wysokości 44 941 zł pochodził z wpłat rodziców.  Celem programu byłozapoznawanie uczniów z dziedzictwem narodowym i kulturowym oraz popularyzacja osiągnięć polskiej nauki.

Przyznane środki zostały przeznaczone są na dofinansowanie następujących wycieczek, w których uczestniczyło 189 uczniów:

     I edycja programu

 1. Warszawa – trzydniowa wycieczka w dniach 6 – 8.12.2021
  1. 49 uczniów z klas LO; dofinansowanie 15 000 zł

II edycja programu

 • Wrocław   – trzydniowa wycieczka w dniach 2022.04.2022
  • 28 uczniów klasa 3c LO; dofinansowanie 15 000 zł
 • Wrocław   – dwudniowa wycieczka w dniach 16-17.05.2022
  • 30 uczniów z klas branżowych 2aw i 2bw; dofinansowanie 10 000 zł
 • Lublin/Puławy/Czarnolas/Kazimierz Dolny/Sandomierz – trzydniowa wycieczka w dniach 1618.05.2022
  • 39 uczniów  klasa 1a/1b LO; dofinansowanie 15 000 zł
 • Lublin/Puławy/Czarnolas/Kazimierz Dolny/Sandomierz – trzydniowa wycieczka w dniach 30.0501.06.2022
  • 43 uczniów  klasa 2a/2c LO; dofinansowanie 15 000 zł

Każda wycieczka to nie tylko rozrywka i integracja, ale przede wszystkim atrakcyjna forma edukacji, podczas której uczniowie poznają kulturę, wzbogacają wiedzę historyczną, poznają ciekawe zabytki i walory przyrodnicze. Wszystkie zrealizowane wycieczki obfitowały w atrakcje i dostarczyły wiele pozytywnych wrażeń. PODRÓŻE KSZTAŁCĄ – dlatego ZS im H. Kołłątaja zawsze chętnie przystępuje do programów dzięki, którym uzyskuje środki pozwalające na  wzbogacanie procesu dydaktycznego.

udostępnij