Zaproszenie na walne zebranie Stowarzyszenia DLA NASZEJ SZKOŁY

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków Liceum 
Ogólnokształcącego im Hugona Kołłątaja w Jordanowie
 
„DLA NASZEJ SZKOŁY”

serdecznie zaprasza

na walne zebranie sprawozdawcze członków Stowarzyszenia,
które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2017r. godz. 15:15
w czytelni Zespołu Szkól im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie.

W przypadku braku wymaganego quorum II termin o godz. 15:30.


PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie zebrania, powitanie przybyłych gości,
2. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2016 rok
3. Sprawozdanie finansowe
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
5. Dyskusja nad sprawozdaniami
6. Udzielenie absolutorium Zarządowi za 2016 rok
7. Sprawy bieżące
8. Zakończenie obrad

Prezes zarządu
Magdalena Rapacz
 

udostępnij