Zapraszamy na wywiadówkę śródroczną

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców klas zawodowych i licealnych na wywiadówkę śródroczną, podsumowującą pracę uczniów w pierwszym półroczu, która odbędzie się 24 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 1500.

W dniu tym można również korzystać z informacji u wszystkich nauczycieli poszczególnych przedmiotów. w godz. 1500 – 1630.spotkanie-z-rodzicami-kopia-300x272

udostępnij