Wyniki egzaminów zawodowych

Wyniki egzaminu z kwalifikacji A.18 2016

 

średnia z etapu pisemnego 66%

średnia z etapu praktycznego 95%