Formy wsparcia w ramach projektu dla uczniów

ogloszenie o stażu czerwiec 2019 konie - Kopia-1

Capture

ogloszenie koparka 2018

  ogłoszenie o stażu                                                                                                                     Jordanów, 01-06-2018

O G Ł O S Z E N I E

Komisja Rekrutacyjna Projektów: „ Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie”,

                                  „ Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy”

 

Ogłasza nabór uczniów naszej Szkoły na praktykę/staż w zawodzie: jeździec.

Praktyka/staż będzie się odbywać w Klubie Sportowym „Bór” w Toporzysku, w okresie wakacji

letnich:             25-06-2018 do 31-08-2018 r.

Terminy praktyki/stażu będą ustalane indywidualnie z uczniem. Uczestnicy otrzymają

wynagrodzenie w wysokości: 1500,00 zł. – brutto.

Czas trwania praktyki/stażu – 150 godzin.

Zainteresowanych zapraszamy do Lidera Projektu lub sekretariatu Szkoły celem uzyskania

dodatkowych informacji.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa:

10-06-2018r.

 

 

ogłoszenie wózki jezdniowe-1

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

W RAMACH  PROJEKTU- WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI UCZNIÓW NA RYNKU PRACY

SZKOLNY LIDER TEGO PROJEKTU  OGŁASZA NABÓR UCZNIÓW NA BEZPŁATNY KURS:

KURS OBSŁUGI WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

PODNOŚNIKOWYCH WRAZ Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI

ZAINTERESOWANYCH UCZNIÓW- W TYM SZCZEGÓLNIE ZACHĘCAM DZIEWCZĘTA-

PROSZĘ O KONTAKT ZE SZKOLNYM LIDEREM PROJEKTU LUB Z SEKRETARIATEM SZKOŁY

        TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA:

18-04-2018r.

                                                    

                                                                  Szkolny Lider Projektu

                                                                                    mgr inż. Wacław Piotr Kołodziejski

Jordanów. 26-03-2018r.

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

W RAMACH  PROJEKTU- WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI UCZNIÓW NA RYNKU PRACY

SZKOLNY LIDER TEGO PROJEKTU  OGŁASZA NABÓR UCZNIÓW NA BEZPŁATNY KURS:

K U R S      R Y S U N K U     A U T O C A D

 

ZAINTERESOWANYCH UCZNIÓW- W TYM SZCZEGÓLNIE ZACHĘCAM DZIEWCZĘTA-

PROSZĘ O KONTAKT ZE SZKOLNYM LIDEREM PROJEKTU LUB Z SEKRETARIATEM SZKOŁY

        TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA:

06-04-2018r.

                                                    

                                                                  Szkolny Lider Projektu

                                                                                    mgr inż. Wacław Piotr Kołodziejski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordanów. 07- 04 -2018r.

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

W RAMACH  PROJEKTU- WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI UCZNIÓW NA RYNKU PRACY

SZKOLNY LIDER TEGO PROJEKTU  OGŁASZA POWTÓRNY NABÓR UCZNIÓW NA BEZPŁATNY KURS:

K U R S      R Y S U N K U     A U T O C A D

 

ZAINTERESOWANYCH UCZNIÓW- W TYM SZCZEGÓLNIE ZACHĘCAM DZIEWCZĘTA-

PROSZĘ O KONTAKT ZE SZKOLNYM LIDEREM PROJEKTU LUB Z SEKRETARIATEM SZKOŁY

        TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA:

13-04-2018r.

                                                    

                                                                  Szkolny Lider Projektu

                                                                                    mgr inż. Wacław Piotr Kołodziejski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursy zawodowe dla uczniów

Kursy odbywać się będą w 2018, 2019, 2020 roku i zostaną zorganizowane w nowo utworzonych/wyposażonych/doposażonych pracowniach zawodowych, w powstałym na bazie Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej Centrum Kompetencji Zawodowych. 

Do udziału w kursach zgłosić się może każda zainteresowana osoba, będąca uczniem, kształcąca się w branży wiodącej w Subregionie Podhalańskim i obszarze Województwa Małopolskiego. Zgodnie z diagnozą potrzeb uczniów, planuje się uruchomienie następujących kursów:

A. Kursy dla uczniów z branży elektryczno – elektronicznej (branża wiodąca)

 • Kurs lutowania
 • Kurs ECDL edycja obrazu wraz z egzaminem
 • Kurs uprawnienia do obsługi urządzeń energetycznych o napięciu do 1kV z egzaminem
 • Kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi oraz metodą MAG 135 z egzaminem

B. Kursy dla uczniów z branży mechanicznej i górniczo – hutniczej (branża wspierająca)

 • Kurs operator-programista CNC wraz z egzaminem
 • Kurs na kandydatów na diagnostę samochodowego wraz z egzaminem

C. Zajęcia interdyscyplinarne dla uczniów 

 • Kurs prawa jazdy kat. B wraz z badaniami lekarskimi i egzaminem
 • Kurs rysunku AutoCAD wraz z egzaminem
 • Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z bezpieczna wymianą butli wraz z egzaminem
 • Kurs operatora koparki jednonaczyniowej do 0,8 m3
 • Kurs operatora agregatów tynkarskich wszystkich typów klasy III wraz z egzaminem

Staże i praktyki zawodowe

W ramach Projektu planuje się uruchomienie staży dla 220 uczniów Technikum oraz praktyk dla 40 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Okres realizacji praktyk/staży wynosi 150 godzin w odniesieniu do udziału jednego ucznia w ww. formach wsparcia.

Za udział w praktykach/stażach uczniowie otrzymują stypendium. Stypendium w kwocie

nieprzekraczającej 1.500,00 PLN brutto jest wypłacane za przepracowane 150 godzin czasu pracy Praktykanta/Stażysty. Kwota ta zawiera wszystkie pochodne od wynagrodzeń

Sygnatura

Opis

Data

Pobierz

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w praktykach/stażach z możliwością wypłaty stypendium stażowego, realizowanych w ramach projektów pn. „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy” oraz „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie” określa proces rekrutacji i zasady uczestnictwa w praktykach/stażach.

2017-09-12

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin udzielania stypendiów stażowych

Regulamin określa zasady udzielania stypendiów stażowych przez Powiat Suski w ramach projektów pn. „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie” oraz „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy”, Oś priorytetowa 10 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

2017-09-12

Regulamin udzielania stypendiów stażowych_poprawiony