Technik Informatyk – nowość!!!

Technik informatyk

To atrakcyjny i poszukiwany na rynku pracy (w tym europejskim) zawód. Ogromny rozwój technik komputerowych jaki nastąpił w ostatnich latach powoduje, iż zawód informatyka jest aktualnie jednym z najpopularniejszych zawodów w Polsce i na Świecie. Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę we wszystkich firmach, w których są komputery. Informatyków potrzebują firmy z każdej branży mające własną sieć komputerową: banki, urzędy, media, sklepy, agencje reklamowe, telekomunikacja, nauka, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego. Dzięki bardzo dobremu przygotowaniu teoretycznemu i praktycznemu są cenieni i poszukiwani na rynku pracy. Specjaliści z branży technologii informatycznych są i będą poszukiwani w wielu krajach Unii Europejskiej. Według Ministerstwa Pracy zawód technika informatyka znajduje się na drugim miejscu wśród zawodów o najwyższej dynamice wzrostu zapotrzebowania. Uzyskana wiedza ogólna oraz umiejętności zawodowe pozwolą nie tylko podjąć pracę zawodową, ale również z powodzeniem kontynuować kształcenie na uczelniach wyższych.

W ramach zawodu technika informatyka zdobędziesz dwie odrębne kwalifikacje zawodowe:

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Absolwent technikum po zdaniu egzaminów z poszczególnych wyodrębnionych kwalifikacji w danym zawodzie otrzymuje dyplom technika. Absolwent technikum może podjąć pracę w zawodzie lub podjąć dalszą naukę na wyższych uczelniach technicznych np. Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie.

Krótki test wiedzy o komputerach

Sprawdź czy Technikum Informatyczne jest dla Ciebie dobrym wyborem:-)