Ślusarz

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– wykonywania elementów maszyn i urządzeń;

– naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;

– wykonywania połączeń;

– konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Ślusarze mogą być zatrudnieni w zakładach produkcyjnych z różnych branż, budownictwie, usługach, administracjach budynków, mogą prowadzić własna działalność gospodarczą.