Ratownicy z Kołłątaja w podróży!

W roku szkolnym 2019/2020 od 1.09 ruszył projekt, który realizowany jest przez uczniów klasy ratownictwa medycznego. Uczniowie w ramach przedsięwzięcia wyjadą do placówki w Sewilli w południowej Hiszpanii w dwóch dziesięcioosobowych grupach (pierwsza w grudniu 2019r, druga w czerwcu 2020r).Podczas wymiany uczniowie obu szkół będą uczestniczyć w warsztatach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.

Projekt finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Power „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” oraz współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt obejmuje 2 etapy. Pierwszy będzie obejmował przygotowanie uczniów do wyjazdu.

Uczniowie będą uczestniczyć w następujących zajęciach:

  • kurs j. angielskiego 13h,
  • przygotowanie kulturowe 4h,
  • przygotowanie pedagogiczne 2h,
  • przygotowanie z pierwszej pomocy 6h,

Drugi etap to warsztaty w Hiszpanii połączone z realizacją programu kulturowego.