Profilaktyka w Hugonie 19.09.2023r.

Profilaktyka w Hugonie 19.09.2023r. uczniowie klas pierwszych naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych – profilaktyka zachowań ryzykownych związanych z substancjami psychoaktywnymi i hejtem – prowadzących przez Pana Marka Wąsika z Akademii Pozytywnej Profilaktyki w Krakowie, z którą współpracujemy od wielu lat. Celem warsztatów było kształtowanie postawy gotowości młodych ludzi do podejmowania zachowań prozdrowotnych i abstynencyjnych oraz wzmacnianie umiejętności konstruktywnego korzystania z TIK. Ważnym aspektem w rozwoju młodzieży jest wzmacnianie umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu. Jest to w dalszym ciągu jeden z najbardziej aktualnych i niezbędnych wyzwań profilaktycznych. Dziękujemy za bardzo wartościowe spotkanie. Dziękujemy Urzędowi Miasta Jordanowa oraz Urzędowi Gminy Jordanów za pomoc w organizacji warsztatów. @Akademia Pozytywnej Profilaktyki i Terapii Uzależnień

udostępnij