OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

KLASA PRZEDMIOTY
ROZSZERZONE
PRZEDMIOT
DO WYBORU
4 przedmioty
punktowane
w rekrutacji
Minimum
punktowe
KLASA  HUMANISTYCZNA

z życia klasy ….

 język polski,        język angielski historia,  WOS język polski, matematyka,       j. angielski, historia 70 pkt
KLASA  MATEMATYCZNO-JĘZYKOWA

z życia klasy ….

matematyka,      język angielski,  język niemiecki geografia, informatyka, fizyka język polski, matematyka,      j. angielski, informatyka 70 pkt
KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

z życia klasy ….

  biologia,               chemia  j. angielski, geografia język polski, matematyka,      j. angielski, biologia 70 pkt
KLASA            PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA

z życia klasy ….

język angielski,  biologia język polski,  WOS język polski, matematyka,      j. angielski,        WOS 70 pkt

 

Informacje wspólne dla wszystkich profili:

  • można wybrać trzy przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym,
  • istnieje możliwość wyboru rozszerzeń niezależnie od klasy (grupy międzyoddziałowe),
  • nauczane języki: angielski, niemiecki, rosyjski,
  • możliwość udziału w dodatkowych zajęciach: działa u nas m.in.: Chór Bel Canto, Koło Teatralne, Koło Szachowe, Szkolny Wolontariat, SKS-y,
  • wymagany próg punktowy do klas licealnych – 70 punktów,
  • możliwość udziału w programie POWER Ponadnarodowa Mobilność Uczniów, czyli w zagranicznej wymianie uczniów JORDANÓW (POLSKA) – MALAGA, SEWILLA, UBEDA (HISZPANIA). Udział w projekcie jest bezpłatny.

med1-150x150KLASA Ia – HUMANISTYCZNA

Rozszerzenia: język polski i język angielski
Do wyboru: historia, wiedza o społeczeństwie.

Realizujemy projekt POWER  pt. „Coolturalnie z Kołłątajem na hiszpańskiej scenie!”

Jesteś zainteresowany(a) rozwojem swoich umiejętności komunikowania się w językach obcych?
Masz wrażliwość humanisty, dociekliwość filozofa lub wnikliwość dziennikarza?
Interesujesz się funkcjonowaniem współczesnych mediów w życiu społecznym?hum
Marzysz o karierze dziennikarza, reportera, redaktora, radiowca, filologa, tłumacza czy lektora?
Właśnie ta klasa spełni Twoje oczekiwania, ponieważ to tutaj zdobędziesz rzetelną wiedzę i potrzebne umiejętności, aby studiować na najlepszych uczelniach, nie tylko humanistycznych!

W ramach tej klasy oferujemy:
– wyjazdy na warsztaty medialne do Radia Kraków,
– przygotowanie młodzieży do konkursów recytatorskich, literackich, Olimpiady Polonistycznej, Olimpiady z Wiedzy o Mediach, Olimpiady Historycznej, Konkursów i Olimpiad językowych,
– możliwość rozwijania swoich pasji aktorskich w Kole Teatralnym.
Absolwenci klasy językowo-medialnej zdobywają indeksy na uniwersyteckich wydziałach: psychologii, socjologii, filologii obcych, filologii polskiej, lingwistyki stosowanej, stosunków międzynarodowych, historii, filozofii, kulturoznawstwa, dziennikarstwa, prawa i administracji, architektury.


med2-260x260

KLASA Ib – MATEMATYCZNO-JĘZYKOWA

Rozszerzenia: matematyka, j. angielski lub j. niemiecki
Do wyboru: geografia, informatyka, fizyka

Chętni biorą udział w Matematycznych Czwartkach na UJ

Interesuje Cię matematyka i języki, lubisz rozwiązywać zadania i przeprowadzać logiczne rozważania? Jesteś kreatywny i przebojowy? Chcesz w przyszłości zarządzać firmą? Chcesz z powodzeniem inwestować na giełdach? … i osiągnąć sukces finansowy ?mat1
Zapraszamy do klasy matematycznej !W ramach tej klasy oferujemy:
– wyjazdy na „Matematyczne Czwartki” w Instytucie Matematyki UJ oraz „Naukowe Czwartki” w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
– przygotowanie młodzieży do Maratonu Matematycznego, Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH, Kangura matematycznego,
– wyjazdy studyjne w ramach Naukowych Czwartków i Festiwalu Fizyki do Instytutu Fizyki UJ,
– możliwość uczestnictwa w Roku Zerowym z matematyki, chemii, fizyki na AGH.
Program tej klasy doskonale przygotowuje do studiów ekonomicznych i technicznych na politechnice i uniwersytecie, zwłaszcza na wydziałach: marketing i zarządzanie, stosunki międzynarodowe, filologia angielska, finanse i bankowość, public relations, ekonomia, administracja, automatyka, robotyka, informatyka, budownictwo, inżynieria środowiska i innych kierunkach technicznych.


med3b-260x260

KLASA Ic – BIOLOGICZNO-CHEMICZNA 

Rozszerzenia biologia, chemia
Do wyboru: j. angielski, geografia

Dla chętnych dodatkowe zajęcia z ratownictwa medycznego

Przyszły ratowniku medyczny / rehabilitancie / lekarzu /analityku medyczny / trenerze personalny lubisz ruch i cenisz zdrowy styl życia? Interesujesz się biologią, chemią, osiągnięciami współczesnej medycyny czy ochroną środowiska? Wybierz tę klasę.

W ramach tej klasy oferujemy:
– zajęcia z ratownictwa medycznego,hum3
– przygotowanie młodzieży do Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH, Olimpiady biologicznej,
– laboratoria z chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim,
– możliwość uczestnictwa w Roku Zerowym z chemii na AGH. 


med4-260x260KLASA Id – PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

Rozszerzenia: język angielski i biologia.
Do wyboru: język polski, wiedza o społeczeństwie.

Dodatkowe zajęcia z psychologii i pedagogiki
Praktyki pedagogiczne w Jordanowskich przedszkolach

Jeśli lubisz kontakt z ludźmi, nie brakuje ci pozytywnej energii, jesteś osobą otwartą i empatyczną, potrafisz pracować nie tylko głową, ale także sercem i interesujesz się tematyką społeczną -zapraszamy do klasy pedagogiczno-psychologicznej.
To propozycja dla osób, które chcą zgłębiać tajemnice ludzkiego zachowania, rozwijać umiejętności interpersonalne, empatię i wrażliwość na potrzeby innych.ped1c
Wybór tego profilu zaowocuje przygotowaniem do podjęcia studiów na kierunkach takich jak:pedagogika, psychologia, resocjalizacja, socjologia itp. Można wybrać także dziedzinę wiedzy ściśle związaną z pedagogiką-np. logopedię.
Studia na w.w kierunkach dają szeroki wachlarz możliwości. Można pracować w tak atrakcyjnych zawodach jak: terapeuta, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, nauczyciel itp.
Absolwenci kierunków pedagogicznych także doskonale radzą sobie na stanowiskach niezwiązanych z oświatą. Sprawdzają się tam, gdzie wymagane i cenione są umiejętności społeczne, organizacyjne, komunikatywność i kultura osobista. Możliwości jest zatem wiele.
Doświadczenie zdobyte w klasie o profilu pedagogiczno – psychologicznym może przydać się także w szkołach policealnych, przygotowujących do pracy w zawodach: asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki dziecięcej, pracownika socjalnego itp. Praktyka pokazuje, że są to zawody przyszłościowe, gdyż zatrudnienie w nich wzrasta zarówno w Polsce jak i poza granicami naszego kraju.