OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 – DLA GIMNAZJÓW

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Przed Wami najpiękniejsze 3 lata!
Gdzie w LICEUM!!!
Zapraszamy do nauki w nowoczesnej szkole z tradycjami!!!
Gwarantujemy solidne przekazanie wiedzy, zapewniające zdanie matury
tylko w Hugonie – Matura na 100%,
a potem studiowanie na wybranej uczelni.
Przychodząc do naszej szkoły osiągniesz sukces i spełnisz swoje marzenia zaledwie w 3 lata.

Informacje wspólne dla wszystkich profili:

  • można wybrać dwa lub trzy przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym,
  • istnieje możliwość wyboru rozszerzeń niezależnie od klasy (grupy międzyoddziałowe),
  • dla chętnych – 5 godzin wychowania fizycznego,
  • możliwość udziału w programie POWER Ponadnarodowa Mobilność Uczniów czyli w zagranicznej wymianie uczniów JORDANÓW (POLSKA) – MALAGA (HISZPANIA) (aplikacja na lata 2019/2020)Udział w projekcie jest bezpłatny.

med1

KLASA Ia – MEDIALNO – JĘZYKOWA
Rozszerzenia: język polski i język angielski
oraz do wyboru: historia, wiedza o społeczeństwie.

Dodatkowe zajęcia z medioznawstwa.

Jesteś zainteresowany(a) rozwojem swoich umiejętności komunikowania się w językach obcych?
Masz wrażliwość humanisty, dociekliwość filozofa lub wnikliwość dziennikarza?
Interesujesz się funkcjonowaniem współczesnych mediów w życiu społecznym (internet, telewizja, prasa itp.)?
Pragniesz kariery dziennikarza, reportera, redaktora, radiowca, filologa, tłumacza czy lektora?
Właśnie klasa medialno-językowa spełni Twoje oczekiwania, ponieważ to tutaj zdobędziesz rzetelną wiedzę i potrzebne                                                    umiejętności, aby bez stresu studiować na najlepszych uczelniach, nie tylko humanistycznych!
Absolwenci klasy językowo-medialnej zdobywają indeksy na uniwersyteckich wydziałach: psychologii, socjologii, filologii obcych, filologii polskiej, lingwistyki stosowanej, stosunków międzynarodowych, historii, filozofii, kulturoznawstwa, dziennikarstwa, prawa i administracji, architektury.

med2

 

KLASA Ib – MATEMATYCZNA
Rozszerzenia: matematyka i język angielski
oraz do wyboru: geografia, informatyka.

Dodatkowe zajęcia z ekonomii i reklamy.

Interesuje Cię matematyka, lubisz rozwiązywać zadania i przeprowadzać logiczne rozważania? Jesteś kreatywny i przebojowy?
Chcesz w przyszłości założyć swoją firmę i prowadzić interesy na całym świecie?
Chcesz z powodzeniem inwestować na giełdach? … i osiągnąć sukces finansowy ?
Zapraszamy do klasy matematycznej !

W ramach tej klasy oferujemy:
– wyjazdy na „Matematyczne Czwartki” w Instytucie Matematyki UJ oraz „Naukowe Czwartki” w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
– udział w programie Dzień Przedsiębiorczości – wizyta studyjna w firmie,
– przygotowanie młodzieży do Maratonu Matematycznego, Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH, Kangura matematycznego,
– wyjazdy studyjne w ramach Naukowych Czwartków i Festiwalu Fizyki do Instytutu Fizyki UJ,
– możliwość uczestnictwa w Roku Zerowym z matematyki, chemii, fizyki na AGH,
– zajęcia dla uczniów uzdolnionych matematycznie w Instytucie Matematyki i Informatyki UJ,
– program tej klasy doskonale przygotowuje do studiów ekonomicznych i technicznych na politechnice i uniwersytecie, zwłaszcza na wydziałach: marketing i zarządzanie, stosunki międzynarodowe, filologia angielska, finanse i bankowość, public relations, ekonomia, administracja. Absolwenci mogą kontynuować z powodzeniem naukę także na innych kierunkach studiów, na których wymagana jest bardzo dobra znajomość matematyki i języka obcego m.in. automatyka, robotyka, informatyka, budownictwo, inżynieria środowiska i innych kierunkach technicznych.

med3b

 

KLASA Ic – RATOWNICTWA MEDYCZNEGO z rozszerzonym wychowaniem fizycznym.
Rozszerzenia: język angielski
oraz do wyboru: biologia, chemia.

Dodatkowe zajęcia z ratownictwa medycznego, dla chętnych 5 godzin wychowania fizycznego.

Przyszły ratowniku medyczny / rehabilitancie / lekarzu /analityku medyczny / trenerze personalny lubisz ruch i cenisz zdrowy styl życia? Interesujesz się biologią, chemią, osiągnięciami współczesnej medycyny czy ochroną środowiska? Wybierz tę klasę

W ramach tej klasy oferujemy:
– dla chętnych 5 godzin wychowania fizycznego tygodniowo,
– zajęcia na basenie: nauka i doskonalenie pływania z elementami ratownictwa,
– zajęcia z ratownictwa medycznego,
– elementy masażu klasycznego,
– przedmiot uzupełniający, łacina medyczna,
– przygotowanie młodzieży do Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH, Olimpiady biologicznej,
– laboratoria z chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim,
– możliwość uczestnictwa w Roku Zerowym z chemii na AGH.

med4

 

KLASA Id – PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

Rozszerzenia: język angielski i biologia.
Do wyboru: język polski, wiedza o społeczeństwie.

Dodatkowe zajęcia z psychologii i pedagogiki
Praktyki pedagogiczne w Jordanowskich przedszkolach

Jeśli lubisz kontakt z ludźmi, nie brakuje ci pozytywnej energii, jesteś osobą otwartą i empatyczną, potrafisz pracować nie tylko głową, ale także sercem i interesujesz się tematyką społeczną -zapraszamy do klasy pedagogiczno-psychologicznej.
To propozycja dla osób, które chcą zgłębiać tajemnice ludzkiego zachowania, rozwijać umiejętności interpersonalne, empatię i                                          wrażliwość na potrzeby innych.
Wybór tego profilu zaowocuje przygotowaniem do podjęcia studiów na kierunkach takich jak:pedagogika, psychologia, resocjalizacja, socjologia itp. Można wybrać także dziedzinę wiedzy ściśle związaną z pedagogiką-np. logopedię.
Studia na w.w kierunkach dają szeroki wachlarz możliwości. Można pracować w tak atrakcyjnych zawodach jak: terapeuta, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, nauczyciel itp.
Absolwenci kierunków pedagogicznych także doskonale radzą sobie na stanowiskach niezwiązanych z oświatą. Sprawdzają się tam, gdzie wymagane i cenione są umiejętności społeczne, organizacyjne, komunikatywność i kultura osobista. Możliwości jest zatem wiele.
Doświadczenie zdobyte w klasie o profilu pedagogiczno – psychologicznym może przydać się także w szkołach policealnych, przygotowujących do pracy w zawodach: asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki dziecięcej, pracownika socjalnego itp. Praktyka pokazuje, że są to zawody przyszłościowe, gdyż zatrudnienie w nich wzrasta zarówno w Polsce jak i poza granicami naszego kraju.