Monter-elektronik

to zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Głównym celem kształcenia w zawodzie monter elektronik jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry specjalistów. Monter elektronik wykonuje prace związane z montażem elektrycznym i mechanicznym układów i urządzeń elektronicznych oraz wykonywaniem instalacji urządzeń elektronicznych i ich konserwacją. Do podjęcia pracy w tym zawodzie wystarczy wykształcenie zawodowe, zdobyte w trakcie 3 letniego cyklu kształcenia na podbudowie gimnazjum.

Monter-elektronik może znaleźć pracę:

– w zakładach przemysłowych przy montażu, instalaci, konserwacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych;

– w warsztatach naprawczychsprzętu elektronicznego;

– w zakładach usługowych i firmach instalujących sprzęt elektroniczny powszechnego użytku;

– w warsztatach naprawczych urządzeń oraz aparatury elektronicznej i automatyki;

– w specjalistycznych placówkach handlowych;

– może prowadzić własną działalność gospodarczą.