„Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie”

Uczennice klasy 1cw rozpoczynają staż płatny w K.S. „Bór” w Toporzysku, w ramach projektu:

18944576_1854301394823355_1656451311_n 18985544_827312814092807_175512530_n

Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy”

oraz

„Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie”

 Oś Priorytetowa 10

Działanie 10.2. Rozwój kształcenia zawodowego

Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Regulamin uczestnictwa w projekcie     Regulamin udzielania stypendiów stażowych_poprawiony

udostępnij