Konkursy Plastyczno – Fotograficzne

Przyroda. VIII Ogólnopolskie Biennale Plastyczno- Fotograficzne Dzieci i Młodzieży

Tematyka Biennale nawiązuje do szeroko rozumianej problematyki wysiłków człowieka podejmowanych dla ochrony i zachowania dla przyszłych pokoleń zasobów otaczającej nas przyrody. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół wszelkiego typu, górna granica wieku to 21 lat. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac w wybranych przez siebie dziedzinach i technikach
Na konkurs można zgłaszać prace plastyczne i fotograficzne. Technika wykonania oraz format prac:
Prace plastyczne:
malarstwo, rysunek (format min. A-3),
grafika warsztatowa (bez limitu formatu),
grafika projektowa (znaczek pocztowy, znak graficzny – format A-4, plakat wyłącznie na formacie B-2),
mono- i politypia (bez limitu formatu),
zrealizowane technikami trwałymi.
Prace fotograficzne
barwne i czarno-białe o formacie minimalnym 15 x 21 cm (wyłącznie oryginalne!).
Każda praca winna mieć trwale umocowaną metryczkę zawierającą dane (w kolejności):
grupa wiekowa autora,
wiek autora,
imię i nazwisko autora,
adres autora,
tytuł pracy,
imię i nazwisko opiekuna artystycznego,
nazwa i adres macierzystej placówki (nie dotyczy zgłoszeń indywidualnych).
Prace konkursowe należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 maja 2016 r. na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Słowackiego 17
26-600 Radom

Więcej informacji o tym i o innych konkursach w pracowni 22. u p. Jacka Lasa

udostępnij