Klasa pedagogiczno – psychologiczna

med4-260x260KLASA Id – PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

Rozszerzenia: język angielski i biologia.
Do wyboru: język polski, wiedza o społeczeństwie.

Dodatkowe zajęcia z psychologii i pedagogiki
Praktyki pedagogiczne w Jordanowskich przedszkolach

Jeśli lubisz kontakt z ludźmi, nie brakuje ci pozytywnej energii, jesteś osobą otwartą i empatyczną, potrafisz pracować nie tylko głową, ale także sercem i interesujesz się tematyką społeczną -zapraszamy do klasy pedagogiczno-psychologicznej.
To propozycja dla osób, które chcą zgłębiać tajemnice ludzkiego zachowania, rozwijać umiejętności interpersonalne, empatię i wrażliwość na potrzeby innych.ped1c
Wybór tego profilu zaowocuje przygotowaniem do podjęcia studiów na kierunkach takich jak:pedagogika, psychologia, resocjalizacja, socjologia itp. Można wybrać także dziedzinę wiedzy ściśle związaną z pedagogiką-np. logopedię.
Studia na w.w kierunkach dają szeroki wachlarz możliwości. Można pracować w tak atrakcyjnych zawodach jak: terapeuta, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, nauczyciel itp.
Absolwenci kierunków pedagogicznych także doskonale radzą sobie na stanowiskach niezwiązanych z oświatą. Sprawdzają się tam, gdzie wymagane i cenione są umiejętności społeczne, organizacyjne, komunikatywność i kultura osobista. Możliwości jest zatem wiele.
Doświadczenie zdobyte w klasie o profilu pedagogiczno – psychologicznym może przydać się także w szkołach policealnych, przygotowujących do pracy w zawodach: asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki dziecięcej, pracownika socjalnego itp. Praktyka pokazuje, że są to zawody przyszłościowe, gdyż zatrudnienie w nich wzrasta zarówno w Polsce jak i poza granicami naszego kraju