Informacja na temat programu Erazmus+

Komunikat I

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+ Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli Już 2 lutego i 29 marca 2017 r. miną najbliższe terminy składania wniosków przez wszystkie typy placówek publicznych i niepublicznych na dofinansowanie z programu Erasmus+ dla sektora „Edukacja szkolna” (KA1 i KA2). Granty z programu Erasmus+ pozwalają sfinansować 100% wydatków na:

 zagraniczne kursy metodyczne i specjalistyczne dla nauczycieli,

 zagraniczne kursy nauki języka dla pracowników placówek,

 tzw. „wymianę” uczniów między szkołami,

 wyjazdy kadry na zagraniczne staże, praktyki, szkolenia, warsztaty, seminaria,

 wyjazdy w celu nauczania w zagranicznej placówce na okres do 2 miesięcy,

 wymianę dobrych praktyk między placówkami.

Zachęcamy do skorzystania ze szkolenia „Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+” – praktycznych warsztatów z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli.

NAJBLIŻSZE TERMINY WARSZTATÓW: Poznań, 2 grudnia 2016 r. Warszawa, 8 grudnia 2016 r.
Na szkoleniu dowiedzą się Państwo:

 jakich formalności należy dopełnić, żeby złożyć wniosek w najbliższym terminie – 2 lutego i 29 marca 2017 r.

 jak napisać wniosek, aby mieć gwarancję pozyskania środków – ekspert napisze z Państwem przykładowy wniosek z wykorzystaniem formularza ERASMUS+ oraz wyjaśni wszystkie zawiłości formalne,

 jak krok po kroku stworzyć projekt wykorzystania grantu z akcji „Mobilność kadry”, oraz „Partnerstwa Strategiczne”,

 w jaki sposób pozyskać partnera projektu oraz jakie kryteria musi spełniać partner,

 jak zaplanować wydatki budżetowe, aby uzyskać 100% finansowania projektu,

 jak wygospodarować z budżetu projektu ERASMUS+ dodatkowe fundusze na cele własne placówki, np. związane z doposażeniem. Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdują się na stronie: http://szkoleniaerasmus.org/edukacja-szkolna/ Organizator szkolenia: Agencja Pracy Twórczej.

Komunikat II

Granty i dotacje ze źródeł krajowych Jak zebrać pieniądze na remont klasy i inne bieżące potrzeby szkoły
Poznań, 30 listopada 2016 r. Kraków, 2 grudnia 2016 r.

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo:

 jak stworzyć projekt, aby był odpowiedzią na bieżące potrzeby placówki i przyniósł jej wymierne korzyści w krótkim czasie,

 w jaki sposób wybrać taki program grantowy, który najbardziej będzie pasował do potrzeb Państwa placówki,

 jak wykazać, że projekt realizuje kryteria naboru nam przykładach konkretnych konkursów,

 z czego wybrać grant – szczegółowy przegląd źródeł krajowych,

 jak napisać wniosek, aby mieć gwarancję pozyskania środków.
Organizator szkolenia: Agencja Pracy Twórczej.

NAJBLIŻSZE TERMINY WARSZTATÓW:
Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdują się na stronie: http://siegnijpogrant.edu.pl/

udostępnij