Fundusze Unijne – projekt 2

„WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI UCZNIÓW NA RYNKU PRACY” „KREATYWNY UCZEŃ – PROFESJONALISTA W ZAWODZIE”

Szkoły Branżowej naszego Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie na wakacyjne

staże/praktyki – płatne. Zajęcia będą trwały w 4 (cztery) tygodnie w okresie

urlopu. Wypełnione dokumenty składamy w zaklejonej kopercie (podpisane)

w sekretariacie Szkoły.

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie tel. 182675514.

 

Szkolny Lider Projektu

mgr Stanisław Brańka

Załączniki do pobrania:

oświadczenie o koncie bankowym_kreatywny oświadczenie do celów podatkowych dodatkowe informacje 1_deklaracja uczestnictwa zał 2 KR 2_oświadczenie zał 1 do deklaracji KR deklaracja przedsiębiorca_kreatywny 4_zgoda na zamieszczenie KR i WZM 3_zakres danych zał 2 do deklaracji 2 KR i WZM 00_formularz zgłoszeniowy zał 1 KR i WZM (1)

zgoda rodzica Kreatywny tabela_dane przedsiębiorcy_2020

Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie
projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020