Ankieta

Witaj,
Zapraszamy Cię do wypełnienia ankiety w ramach badania naukowego poświęconego używaniu przez młodzież wyrobów zawierających nikotynę, takich jak tradycyjne papierosy, e-papierosy itp.

Wszystkie Twoje odpowiedzi będą poufne i posłużą wyłącznie do analiz naukowych na potrzeby programów edukacyjnych, które realizuje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny na zlecenie Ministerstwa Zdrowia.

Nie ma tutaj ani dobrych, ani złych odpowiedzi. Liczy się dla nas tylko Twoje zdanie. Odpowiadaj zgodnie ze swoimi przekonaniami.

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki wykorzystane zostaną wyłącznie na potrzeby badawcze. Podczas badania nie będą przetwarzane jakiekolwiek dane osobowe.

Aby rozpocząć ankietę uczniowie powinni kliknąć w poniższy odnośnik:

lub skopiować ten link do przeglądarki:   https://ankieta.grupabadawcza-dsc.org.pl/take?srw=1578481028271&ns=gd136