Ratownicy z Kołłątaja w podróży!

W roku szkolnym  2019/2020 od 1.09 ruszył projekt, który realizowany będzie przez uczniów klasy ratownictwa medycznego. Uczniowie w ramach przedsięwzięcia wyjadą do placówki Nuestra Señora de los Reyes w Sewilli w południowej Hiszpanii w dwóch dziesięcioosobowych grupach (pierwsza w grudniu, druga w czerwcu).Podczas wymiany uczniowie obu szkół będą uczestniczyć w warsztatach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.
Projekt finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Power „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” oraz współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Follow Us on PO WER