Z nami rekrutacja będzie łatwiejsza 😊

 ÓSMOKLASISTO !!!

Od 15 czerwca do 10 lipca

Załóż konto kandydata w systemie rekrutacyjnym tutaj (możliwość zakładania konta od 15 czerwca). Uzupełnij w systemie swoje dane, wybierz szkołę, oddział i wydrukuj wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

Dostarcz do sekretariatu lub wyślij na adres rekrutacjazsk@op.pl  

     Kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego:

wniosek i podanie(pobierz),

     Kandydaci do Branżowej Szkoły I stopnia:

wniosek, podanie (pobierz), skierowanie na badania (pobierz), zaświadczenie o przyjęciu na praktyki (od pracodawcy)                                                                 

 26 czerwca – 10 lipca 

Dostarcz do sekretariatu lub wyślij na adres rekrutacjazsk@op.pl 

zeskanowane świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

31 lipca – 4 sierpnia 

Dostarcz do sekretariatu lub wyślij na adres rekrutacjazsk@op.pl 

zeskanowane zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

12 sierpnia 

Zostanie podana lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

13 sierpnia – 18 sierpnia 

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły

19 sierpnia 

Ogłosimy listę uczniów przyjętych do szkoły 🙂

udostępnij